W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo bla­chy fir­my Pruszyński:

  • dachów­ko­wa
  • tra­pe­zo­wa
  • pane­le dachowe
  • okna i wyła­zy dachowe
  • pły­ty war­stwo­we dacho­we i ścienne
  • ryn­ny sta­lo­we i PCV

Na bla­chy zaku­pio­ne u nas w kom­ple­cie z więź­bą udzie­la­my PRO­MO­CYJ­NEJ CENY!!